MONOCHROME 086 – Otur

    Číslo zverejnených dielov seriálu sa pomaly, ale isto blíži ku stovke. Ďalším účinkujúcim je writer menom Otur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *