NFCformula – Take a Chance

    Nové videjko, v ktorom nájdeš zábery zo Slovinska, Dánska, Španielska, či Francúzska a to výlučne na pohyblivých terčoch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *