No Problem I am a Tourist

    Sleduj pútavý trailer k videu brnenského writera SCIMa, ktorý usilovne zbieral materiál posledných 10 rokov je zhrnutím jednej cestovateľskej etapy tohoto writera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *