Over Rails

    (Pravdepodobne) španielska crews ILS /Ilegals/ na potulkách Európou v troch častiach. Video nemá úplne kvalitu, na ktorú sme už v dnešných časoch zvyknutí, no našinca zaujime minimálne ich návšteva Bratislavy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *