PARADOX – Keys to Heaven

    Rôzni writeri majú za sebou rôzny background, ale to, čo nám predvedie berlínska partia v tomto videu je už vysoká škola vlamačstva. Primitívnu zlodejinu za účelom obohatenia sa rozhodne neschvaľujeme, no v tomto prípade sa spomínaná partia obohatí jedine o zážitky, pričom reálna škoda je skôr diskutabilná. Účel svätí prostriedky tak skontrolujte, ako sa v berlíne – meste rooftopov – dostávajú writers na spoty, o ktorých sa mnohým writerom môže len snívať!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *