Ready to Destroy 4

    Nové video zo susedných Čiech, prevažne z pražských odstávok a ulíc, ale aj z okolitých európskych miest. ISK, TFK a ďalší v takmer hodinovom zostrihu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *