Right Down The Line

    Ďalší bežný deň štandardného kolobehu graffiti života v rozličných mestách Nemecka. Klasické mestá ako Hamburg či Berlín s nemeckými crews ako FLS, GBR, ale aj holandskou stálicou – nestarnúcim writerom menom Jake.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *