Risote

Na vlnách internetu sa ponáša nové zaujímavé video zachytávajúce vyššie menovaného francúzskeho writera. Odporúčame vám obohatiť svoj deň jeho zhliadnutím. 

Pre prípad, že vám zahralo na nôtu, hľa, ešte jedno obdobné, len so starším dátumom výroby.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *