SHOW MUST GO ON 3 – Deleted Scenes part II

    Ďalšia časť tzv. Deleted Scenes, alebo nepoužitých záberov z videa Show Must Go On 3 je online. Tentokrát je dejiskom Viedeň a aktérmi sú Raum, Smek a Truxe. O strih Deleted Scenes sa tak ako o väčšiu časť videa postaral Crot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *