Sketchy Peeps 05

    V poslednom tohtoročnom dieli Sketchy peeps, seriálu, ktorý ukazuje možnosti sketchingu v spolupráci so Stylefile markermi, sa predvedie nemecký styler Heis z JBCB crew, ktorá o stylerov núdzu rozhodne nemá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *