Sketchy Peeps 12, 13

    Kear a Riot1394 sú protagonistami ďalších dvoch dielov seriálu Sketchy peeps so Sylefile markermi. Špeciálne Riot v druhom videu dal skeč, ktorý patrí bez diskusie medzi top v celej sérii. Check!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *