Sketchy Peeps

    Dva diely seriálu Sketchy Peeps od Spraydaily, kde okrem hlavných protagonistov zohráva veľkú rolu sada Stylefile markerov. Skontroluj teda možnosti týchto markerov hneď v dvoch testoch a samotné sady objednávaj v Rooftope na tomto mieste.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *