SOFLES — INFINITE

Zdieľanie, či už vo forme bohapustého chvastania sa alebo plodnej informačnej výmeny, patrí medzi najzákladnejšie aspekty graffiti scény. Zdieľanie svojej tvorby, historiek z akcií, či mnohými writermi toľko obľubované klebetenie a podobne. Táto činnosť sa v dobách minulých odohrávala na dnes už iba mýtických miestach zvanými writers bench. Neskôr, po výraznej expanzii scény, sa v súvislosti s technologickým vývojom začali pre tento účel  yužívať rôzne mediálne nástroje. Časopisy, VHS a neskôr DVD, webové graffiti stránky.. 
Hitom dnešnej doby sú zdarma prístupné, krátkometrážne videá cirkulujúce na Youtube, Vimeo alebo iných obdobných stránkach. Sprístupnenie pomerne kvalitnej videoprodukcie bežnému človeku spôsobilo zaplavenie internetu týmito videami. Ako to už pri kvantitatívnom prevarení býva, objaviť  kvalitu je o to obtiažnejšie. No, a toto je jedno z tých čo sa oplatí vidieť.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *