SOFLES – One can outlines

O tom, že kvalitný graffiti piece nemusí byť plnofarebný nás presvedčí graffiti writer Sofles. Opäť raz dokazuje, že pod pojmom “can control” v slovníku by kľudne a bez debaty mohla byť jeho fotka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *