SUBWAYNET 7 – 10 years special issue

    Pred krátkym časom sa na pulty graffshopov dostal najnovší počin pochádzajúci z Talianska, no mapujúci celosvetovú scénu, ktorý má však napriek tomu svoj záber silne ohraničený. Jeho hlavným a jediným fokusom sú totiž metrá. Magazín Subwaynet sme si na moje prekvapenie na stránkach Rooftop portálu ešte nepredstavili, no posledné číslo vyšlo ešte v roku 2008, kedy boli recenzie na našich stránkach skôr sviatkom ako pravidlom.

    Tento časopis sporadicky vychádza od roku 2000, kedy nám tvorcovia predstavili jeho nulté číslo. S 24mi stranami by dnes už obstál asi len ťažko, no svojim obsahom je i po 10tich rokoch nulté číslo stále aktuálne a s podobným zameraním jedným z mála svojho druhu. Dlhé roky mal Subwaynet na trhu s graffmagazínmi pozíciu monopolu, len v pomerne nedávnej dobe sa na túto cestu vydali tvorcovia magazínu Egowar, ktorému by v týchto dňoch malo vychádzať už tretie číslo.
Rok 2010 priniesol siedme číslo tohoto magazínu, ktorý zároveň oslavuje desiate výročie svojho vzniku a prichádza tak s rozšíreným vydaním na 84och stranách, čo je v porovnaní s predošlým číslom takmer dvojnásobok. Nechajme teraz ale štatistiky bokom a poďme sa venovať obsahu. Ten je, ako už bolo spomenuté, zameraný výlučne na veľkomestský spôsob prepravy – metro. Po krátkom editoriale, obsahu a vtipnej reklame na miestny graffshop ide hneď do tuhého a to na dvojstránke venovanej kodaňskému metru. Podobným tempom prejdeme všetky zásadné európske, ale i zámorské metro systémy, dôraz je kladený a najviac fotiek pochádza práve z krajiny pôvodu, teda Talianska. Čo sa obsadenia týka tak je tu zastúpená široká paleta writerov a množstvo národností (Sien – Poľsko, Soten – Dánsko, Micro – Slovensko, Zoow – Taliansko a množstvo ďalších.
    Ak by som mal uviesť mínusy, medzi tie určite zaraďujem OTV crew špeciál z Milana. Táto crew si tento 4 stranový špeciál vyslúžila pravdepodobne svojou aktivitou, no samotné pieces tejto partie vyznievajú skôr ako zlý vtip. Beriem argument, že každý máme iný vkus, tu sa však o vkuse hovoriť vonkoncom nedá.
Jedným z ťahákov tohto čísla bol okrem iného aj Sine 50 system tour špeciál, mapujúci snahu tohoto austrálskeho writera za posledných pár rokov a prezentujúcu jeho kolekciu metier z 50tich rôznych systémov. Medzi ďalšie zaujímavosti patrí špeciál WCA crew z Milana, za pozornosť stojí určite aj 5 stranový Barcelona report, ktorým nás prevedie francúzsky writer Smole.

    Toto a mnohé iné vás čaká na stránkach siedmeho čísla Subwaynetu. Podčiarknuté a zhrnuté, tento magazín je určite povinnosťou pre tých, ktorým vôňa tunelov pripomína vôňu kvalitného Chateau Lafite z roku 1787 a škrípanie vlakových bŕzd im v ušiach znie ako Beethovenova piata symfónia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *