Surfing Soweto – South Africa

Trainsurfing je dnes už pomerne známy pojem, väčšina z vás sa už istotne stretla s viacerými videami kde týpasi jazdia na strechách alebo maskách vlakov a je to celé mrte crazy. Tu však máme jeden fascinujúci dokument, zachytávajúci komunitu juhoafrických trainsurferov z obytnej časti Johannesburgu zvanej Soweto. Chlapinky redefinujú pravidlá tejto disciplíny a do toho čo bolo vždy len prostou hecovačkou prinášajú individuálny štýl a mnohé ďalšie dimenzie ako jazdenie pod vlakom či vyhýbanie sa smrtiacim elektrickým káblom  v rytme latinsko-amerického tanca.
Dôležitú rolu zohrávajú skutočne biedne sociálne podmienky, ktoré panujú v predmetnej lokalite. Hej, a jeden z hlavných aktérov funguje pod pseudonymom Bitch Nigga a jeho snom je mať kaderníctvo.

 *Tip pre bystrého diváka: všímaj jak by sa dali niektoré titulky bez zmeny aplikovať do dokumentu o graffiti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *