Test výdatnosti č.2

Ajhľa, pokračovanie nedávneho testu, v ktorom sme overovali akú plochu vyfarbíš s rôznymi druhmi sprejov rovnakého objemu. V tom dnešnom sme rozšírili testovaciu škálu o ďalších 5 dóz. Podmienky boli rovnaké ako minule; Pink fatcap, obdobný odtieň, vymedzené zhruba 4m2. Opäť majte na zreteli, že efektivita v kombinácii s Pink fatcapom je u každého spreju mierne odlišná. Zvyšok príbehu vyrozpráva foto dokumentácia a sumarizácia. 

Konečné poradie:
5. Kobra Low 
4. Montana White
3. Montana Black
2. Ironlak
1. Kobra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *