The Art of Rage

    Pri mene Rage z minulého článku sa ešte nachvíľku pozastavme. Tento pán, ktorý ako sme už spomenuli vydáva cez TheGrifters svoju prvú knihu s pieces z posledného dvadsaťročia a že sa bude na čo pozerať dokazuje ďalšie video z jeho produkcie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *