The City Survival Report no.01

    TCS crew z Prahy prišla pred časom s 25 minútovým videom z ulíc tohoto hlavného mesta, dnes je tu spať s pravidelno-nepravidelným seriálom The city Survival Report.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *