Tramjam promovideo

    Promo video z Tramjamu sponzorovaného Rooftopom k pripravovanému Streetart festivalu, ktorý sa bude konať v Bratislave v dňoch 15. – 17. júna 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *