UNTITLED I. & II.

    V dnešnej recenzií sa budem venovať nie jednej, ale hneď dvom knihám. Dvom preto, že jedna je pokračovaním tej druhej, respektíve sa vzájomne dopĺňajú. Tá prvá má názov Untitled. a podtitul Street Art in the Counter Culture, druhá sa volá nečakane Untitled. II s podtitulom The beautiful Renaissance. Tým bystrejším už došlo, že ide o publikácie venujúce sa fenoménu zvanom street art. Cover prvej z nich patrí asi verejne najznámejšiemu streetartistovi vôbec – Banksymu. Celkovo má Banksy v oboch knihách pomerne dosť vecí, niektoré známejšie ba až prevarené, no nájdu sa aj menej známe výtvory. Popri ňom je samozrejme v knihe mnoho ďalších umelcov, z ktorých mnohé mená sú pre mňa osobne novinkou, no pravdou je, že túto scénu až tak nesledujem. Z tých známejších, ktorí sa venujú aj graffiti sú to napríklad brazílski bratia Os Gemeos, ženská writerka Miss Van, pochádzajúca z Francúzska a vysadená na charaktery dievčat s plnými perami, Hera a Akut z Nemecka a mnoho ďalších.

    Prvá kniha má štvorcový formát s tvrdou, šitou väzbou, druhá je o niečo väčšia než formát A4 a paradoxne má mäkkú, lepenú väzbu. Samotné diela možno rozdeliť podľa vyhotovenia do niekoľkých skupín. Je tu mnoho výtvorov pomocov šablón, plagátov, ale aj malieb sprejom, či latexom. Čo pokladám za celkom dôležité a nedá mi nespomenúť je fakt, že drvivá väčšina prác nezostáva svojmu zaradeniu do kategórie ‘street art’ nič dlžná a skutočne ťažisko výtvorov je práve na ulici, čo mi je rozhodne sympatickejšie ako maľovanie niekde ‘pánu bohu za chrbtom’ prípadne po stromoch v lese, vydávajúc to za umenie, navyše ešte aj pouličné. I tu sa samozrejme nájdu práce, ktoré nie sú tvorené v mestských podmienkach, no minimálne majú nápad a nepôsobia prvoplánovo.
Pre streetartových fanatikov by som obe knihy považoval za ‘must’, no konceptom majú určite ambíciu a vzhľadom na svoju kvalitu aj šancu osloviť širšie publikum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *