UTAH & ETHER – Probation Vacation 8 – Japan

    Ôsma epizóda seriálu Utah a Ether odohrávajúca sa v Japonsku je (nielen) pre našínca obzvlášť zaujímavá, nakoľko to bola práve táto krajina, kde sa odohrala nemalá časť predposledného dielu Show Must Go On. Tento výlet nemal v tom čase pre zúčastnených práve najhladší priebeh a o to napínavejšie je sledovať príbeh z rovnakej krajiny, s iným osadenstvom, no rovnakým cieľom…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *