Viral Art

‘From flick trading to zines to book to movies to the internet,’.

Viral Art je nová digitálna publikácia zostavená mladým človekom študujúcim vo Philadelphii menom RJ Rushmore. Na takmer 400 stranách skúma vplyv komunikačných technológií na vývoj graffiti a street artu. Z historického hľadiska je to veľmi zaujímavý a hodnotný počin. Ide prakticky o kroniku obrovskej sumy väčších aj menšich objektívne zásadných mediálnyc míľnikov dotvárajúcich dňešnú podobu našej subkultúry.
Zadarmo si ju môžete stiahnuť tu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *