Wild Style – Then and Now

Veľká vec toto chlapinka.
Na tejto adrese nájdete článok poskytujúci retrospektívny pohľad skrz interaktívne fotografie do dôb dávno minulých kedy bol dnes už klasický a historicky nevyhnutný film Wild Style aktualitou a kladie ho do kontrastu s dnešnou mrtvou realitou. Dúfam, že tento zásadný film sláviaci týmto rokom tridsiate výročie od vzniku netreba nikomu predstavovať, ak áno, tak okamžite

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *