4 elementy – Dokument

    Pred pár dňami vyšiel von dokumentárny film s názvom 4 elementy, pojednávajúci o ‘prvkoch hip hopu’ na Slovensku. Npariek tomu, že Graffiti v našich pomeroch už nie je tak tesne späté s hiphopom, ako to bolo pred mnohými rokmi v Amerike, stojí minimálne časť o graffiti za pzoretie. Otvára celý dokument a svojim svetom ťa prevedie mladá, ale zato chorá hlava – Lars z bratislavskej SWR crew.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *