From Rail To Sale – Vernisáž

    V priebehu júna sa v Bratislavskom klube Batelier uskutoční skupinová vernisáž spojená s dražbou, na ktorej budú prezentované obrazy a fotografie ľudí, ktorých identita je dlhé roky utajovaná napriek tomu, že mená mnohých môžete so železnou pravidelnosťou sledovať na vozňoch osobnej prepravy ako na Slovensku, tak aj v mnohých metropolách Európy, či sveta. Výstava potrvá iba niekoľko dní, počas ktorých bude možné okrem prehliadky canvasov nahliadnuť do zákulisia vzniku graffiti aj prostredníctvom fotografií. Prezentované práce nemajú v žiadnom prípade ambíciu stavať svojich autorov do pozície umelcov, ale skôr vytrhnúť graffiti so svojho prirodzeného prostredia (i keď práve tam funguje najlepšie) a priblížiť ho bežnému konzumentovi. Sleduj náš web a postupne vám budeme prinášať ďalšie info.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *