Graffiti jam Pionierska part 1

Dnes vám prinášame report z jamu na Pionierskej ulici v Bratislave, ktorý prebiehal celý deň až do zotmenia a bude pokračovať aj v nedeľu. Počasie vyšlo pekne, zimu sa snažil potláčať teplý čaj podávaný zdarma na mieste a tak tí, ktorí sa stihli spamätať zo včerajšej release party videa Show Must Go On 3 sa mohli nerušene venovať tvorbe svojich piecov. Účasť na jame bola pomerne veľká a na prekvapenie prevažne mimobratislavská Tak sledujte priložený report z akcie a čoskoro čakajte finálne fotky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *