SHOW MUST GO ON 3 jam

Predtým, než vám prinesieme finálne fotky z jamu na Pionierskej, kde sa dnes i napriek nepriazni počasia maľovalo tu máme report z minijamu, ktorý predchádzal  vydarenému krstu graff videa Show Must Go On 3. Maľovalo sa priamo na budovu Batelieru, kde prebehla premiéra a krst samotného videa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *