Graffiti jam Pionierska part 2

Finálna podoba pieces z graff jamu na Pionierskej v Bratislave. Fotky neprešli žiadnou selekciou, tak ako pravdepodobne ani výber ľudí zúčastnených na jame s gumoasfaltovým podkladom… Ani teplý čaj a kofola zdarma /čo bolo mimochodom príjemné gesto/ žiaľ nedvihli úroveň väčšiny piecov a tak ich posúdenie nechávame diplomaticky na vás.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *