KACAO77 UNIVERSES

    Graffiti magazíny sústrediace sa len na jednu scénu, či na úzky okruh writerov sa chtiac nechtiac vždy vystavujú riziku, že ich celkový dojem bude pôsobiť značne monotónne. O knihách, kde je spravidla strán niekoľkonásobne viac to platí dvojnásobne, nehovoriac o tom, ak sa kniha sústredí len na jedného writera. Kacao77 Universes je knihou, ktorej koncept a obsah má na starosti jeden muž – nemecký writer Kacao77. To, či sa mu podarilo dať tejto publikácii potrebný náboj, alebo sa skôr bude niesť v duchu jednotvárnosti sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.
‘Všetko, čo v tejto knihe uvidíte, bolo vytvorené hlavou a rukami tohto človeka. Špeciálneho človeka s množstvom predstavivosti, skills, oddanosti, talentu a istotne aj tvrdej práce – v doterajšej histórii nevídanej.’ To sú úvodné slová vydavateľa, s ktorými sa nedá ináč než súhlasiť, i keď záver vety je bezpochyby na dlhšiu diskusiu.
Kniha je rozdelená na dve hlavné časti a to Walls a Sketches. V prvej polovici sa teda môžete doslova a do písmena nabažiť legálnymi stenami tohto talentovaného Berlínčana, pričom okrem jeho pieces  sú tu prezentované samozrejme celé productions s nemenej zvučnými menami ako napríklad Bates, Bas2, Cope2, Busy a mnohí ďalší. Treba povedať, že Kacao je silne inšpirovaný a ovplyvnený komixom, čo dáva svojimi produkciami s dejovou líniou jasne najavo. Sú to prevažne productions, s akými sa v našich končinách mnohokrát, či dovolím si dokonca povedať vôbec, nestretnete. Či je to spôsobené nezáujmom tunajších legálnych writers, alebo len ich smutnou finančnou situáciou, je v tomto prípade bezpredmetné.
V druhej časti knihy s názvom Sketches nechá za seba autor hovoriť skeče, kde je jeho láska ku komixu viditeľná ešte viac, než v prvej časti knihy. Vo formáte A4 si tak môžete do detailu preštudovať plnofarebné masterpieces, ktoré Kacao77 svojimi fixkami preniesol na papier a pri pohľade na niektoré z nich sa nazdávam, že nervy, s ktorými dopracuváva tieto skeče do najmenších detailov by mu závidel nejeden pyrotechnik. Skeče, v ktorých charaktery nie sú žiadnou výnimkou a v klasických komixových oknách rozprávajú svoje príbehy, neprestávajú prekvapovať autorovým zmyslom pre detail a tak tvary tvoria spolu s pozadím jednoliaty celok, ktorý má síce miestami gýčový nádych, ale rozhodne stojí za to. Záver knihy ešte dopĺňajú jednofarebné skeče, a outliny, ktoré dávajú bodku za touto vydarenou publikáciou. S 200 stranami je táto kniha v tejto oblasti určite jedinečná a rozhodne si zaslúži (nie len) vašu pozornosť.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *