METROINE

    Kniha Metroine je kompletným zmapovaním všetkých európskych systémov metra, no tentokrát menej tradične, než zbytok sortimentu prezentovaného v klasických graffiti magazínoch. Táto publikácia i napriek tomu, že má na poslednej stránke reklamu na niekoľko graffiti magazínov, nie je totiž primárne určená writerom, nakoľko v nej nenájdete ani jediný piece /s výnimkou rímskeho metra, kde na starších typoch A aj B línií bolo nafotenie čistej súpravy pre tvorcov očividne veľkým problémom/. Kniha je pastvou pre oči fanúšikov železníc, a keďže veľká časť ilegálneho graffiti sa odohráva práve na koľajniciach a v podzemí, množstvo writerov sa práve o železnice chtiac či nechtiac zaujíma. Nebýva pritom výnimkou, že o jednotlivých systémoch vedia mnohokrát viac, než samotní pracovníci metra. Je to dané samozrejme aj tým, že nájsť chybičku v systéme a tým aj priestor pre samotné maľovanie v metre /častokrát rádovo len v minútach/ môže zabrať hodiny a hodiny strávené v kríkoch, či samotných tuneloch.
Ako teda vyzerá samotná kniha? jednotlivé mestá sú v nej zoradené abecedne, pričom každému systému je venovaná minimálne dvojstránka A4, niekedy i viac, spravidla podľa počtu liniek, alebo typov súprav premávajúcich v tom ktorom meste, s podrobným popisom jednotlivých modelov. Dizajnovo je veľmi pekne spracovaná a na jej samotnom závere sú okrem klasických metier ešte takzvané light rail systémy /teda niečo medzi klasickým vlakom a metrom/, či najnovšie plnoautomatické systémy bez vodičov /Norimberg U3, Lille a ďalšie/. Spočítané a podtrhnuté, dokopy 40 európskych miest, 101 rôznych modelov, 410 fotiek + 69 panorám, teda kompletný ‘rolling stock’ premávajúci v rokoch 2006 – 2008, kedy bola tvorená táto publikácia. Pre tých, ktorým sa pri zápachu z tunelov metra vie zvýšiť tep, je nákup tejto knihy viac než povinnosťou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *