ACTION PAINTING

    Action painting bringing art to the trains je celkom nový produkt z dielne nemeckého vydavateľa. Kniha, kde by človek márne hľadal legálne steny, či throw ups v ulici. I napriek tomu si dovolím povedať, že je to kniha pre všetkých. Áno, aj pre zarytých legalistov. Prečo? Pokiaľ vydržíte čítať ďalej, nasledujúci text sa vám pokúsi dať odpoveď.
Iste si viacerí z vás povedali, že kníh s podobnou tématikou tu už bolo viac a teda ani táto nemôže nijak prekvapiť. Áno aj nie. Je pravdou, že kvalitných kníh zameraných na trainwriting už vyšlo pomerne dosť, tvorcovia to však tentokrát trochu z iného uhla a svoju pozornosť sústredili zaujímavým smerom. Väčšina diel v tejto knihe nie sú totiž len klasickými pieces na vagónoch /čím klasike vôbec nechcem uberať na váhe!!/, ale sú to často premyslené idei, viac, či menej originálne spracované do všemožných konceptov. Osobne zastávam názor že to, že sa graffiti v globále väčšine bežných ľudí nepáči a nič im nehovorí je úplne vporiadku a má to tak byť. Sú ale veci, ktoré sú bežnému divákovi bližšie /sú to prevažne charaktery/ a pokiaľ ‘páčivosť’ nie je prvoplánovým podnetom na ich tvorbu a nesnažia sa ‘bežnému konzumentovi’ lacno nadbiehať, je to tiež vporiadku.
Aby som teda prešiel k meritu veci. Táto 216!! stranová publikácia je plná panelov, end to endov a wholecarov, ktoré sa svojim spracovaním, či skôr detailným prepracovaním líšia od toho, čo je v tejto oblasti bežne k videniu. A tak tu nájdete okrem iného napríklad wholecar vagónu Rotterdamského metra s veľrybou cez pol voza, detail dobre známych rúk Michelangelovej fresky zo sixtínskej kaplnky ako wholecar na Mníchovskom s traine, vesmírny married couple wholecar od nemeckých writerov vo Viedni, pretvorenie nového laku nemeckých vlakov na starý klasický nemecký steeltrain, rôzne motívy z komixov a mnoho mnoho ďalšieho. Kniha ponúka naozaj nespočet zaujímavých prác a je ťažko vybrať z nich nejakú reprezentatívnu vzorku. Ich kvalita a nápaditosť napriek chvatu a staženým podmienkam za ktorých diela vznikali často predčí hodinové pieces našich legalistov s okliešteným pohľadom a malou dávkou inovatívnosti a tým sa táto kniha stáva dobrým inšpiračným zdrojom aj pre nich.
Samotné fotky sú v niektorých prípadoch obohatené krátkym príbehom, popisujúcim vznik konkrétnych piecov, čo je zaujímavým okorenením už beztak výbornej knihy. Text je písaný v angličtine a fotky pochádzajú z celej Európy od zaujímavých mien ako Moses, Rock, Banos, Chintz a ďalší.
    Touto publikáciou som bez váhania obohatil moju zbierku a verím, že moje vrelé odporúčanie sa stretne s adekvátnou odozvou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *