Papas vol. 3 – Trailer

    Akciami nabitý trailer Papas 3 je predzvesťou na dlho pripravované video, ktoré sa nesie v réžii maďarského svetobežníka Ekina /GLK, Budapešť/, ktorému už dávno nič nie je sväté. Tak ako priprvých dvoch videách netreba čakať, že bude ich tretie pokračovanie po vizuálnej stránke prevratné, túto slabinu však dokonale prekryje nekompromisný obsah samotného videa. Ako obvykle, bude zameraný na subwaywriting, pričom značnú časť materiálu bude tvoriť trip do Severnej Ameriky, kde bude zastúpená väčšina veľkých miest so subwaysystémom. Množstvo agresie, páčenia, pílenia a hrubého porušovania občianskeho spolunažívania je to, na čo sa rozhodne môžete tešiť a čo vás určite nenechá chladnými.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *