Who is Bozo Texino

Výtvarné šírenie svojho mena, značky vo verejnom priestore,
za účelom propagácie existencie jednotlivca v spoločnosti, nie je výlučne
výsadou writerov. Preto snaha na základe opačného tvrdenia definovať hranice
Graffiti je prejavom ignorancie a rozumovej strnulosti. Jedná sa o spontánnu,
prirodzenú a pomerne jednoduchú ľudskú pohnútku, ktorou je história
spoločnosti pretkaná od jaskýň po paneláky. Výrazne preľudnené veľkomestá
kapitalisticky nastaveného systému západných krajín vytvárajú náramne úrodnú
pôdu pre vznik Graffiti ako ho poznáme dnes. Vzniká tu sociálna frustrácia
vyplývajúca zo strachu pred stratou svojej identity v obrovskej mase
bezmenných živočíchov bojujúcich o bezvýznamné prežitie. Ako si je vlastne
človek žijúci podľa dnešných sociálnych pravidiel vôbec vedomý svojej
existencie? Takéto bytie naberá stále väčší dojem virtuálnosti. Slová ako
matrix síce pôsobia už ako klišé, no absolútnu trefnosť im je nemožno uprieť. A teda,
tak jednoduchý a banálne pôsobiaci akt interakcie s prostredím, ako
popísať všetko naokolo a následne byť svojím vlastným divákom alebo
v lepšom prípade obdržať odozvu od okolia (pozitívnu či negatívnu), je
perfektne efektívnym prostriedkom sociálneho sebauvedomenia.

Čas od času sa sformujú skupiny či vrstvy ľudí prepojených zdieľaním podobnej
frustrácie a rozhodnú sa nejakým spôsobom, aktívnym či pasívnym, postaviť
na vzdor. Jednou z možností ako tak učiniť, je sa proste zobrať
a odísť. Dnes si pustíme výbornú dokumentárnu snímku s tematikou americkej
Hobo kultúry, špeciálne zaoberajúcu sa jedným z jej charakteristických
aspektov- písanie prezývok na nákladné vlaky, ktoré používajú ako dopravný
prostriedok pri ich putovaní naprieč krajinou. Vystupuje tu množstvo elementov,
s ktorými sa writer môže stotožniť. Tagging, železnica, cestovanie,
sloboda, popieranie smradľavého zákona, komunita…len sprej vymení krieda
alebo kúsok uhlia.


„..stay away from it, try to get away from it. Be independent of it. If you try
to deal in it, you become part of it. Stay away from it. You diminished it by
one.“ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *