SKETCHUP finále

Po úspešnom ukončení hlasovania a výbere víťazov sa uzatvára kolobeh on-line súťaže SKETCHUP, ktorú vám tento rok priniesol ROOF TOP. Na záver sa s víťazmi  stretneme aj osobne a to na SKETCHUP finále jame. Všetci predvedú svoje schopnosti na reálnej stene, takže ak máš pochybnosti, že niekto z nich nie je hodný víťazstva, v tento deň na to kápneš. Maľovať sa bude na stenu pri zberných surovinách na astronomickej ulici (konečná zastávka v Ružinove).  Akcia sa uskutoční 24.10. 2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *