SKETCHUP – report

    Na deň 24. 11. 2009 bolo naplánované odovzdávanie cien pre výhercov Rooftop súťaže Sketchup na stránke www.zadel.sk.
Počasie veľmi neprialo a tak sa niektorí z pozvaných zo vzdialenejších
miest nezúčastnili z pochopiteľných dôvodov. Napriek tomu sa v tento
deň na dohodnutej stene predsalen maľovalo, o čom sa prišli presvedčiť
aj páni z mestskej a neskôr štátnej polície. Vy sa o výsledkoch môžete
presvedčit v nasledovnom fotoreporte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *