STOPTHEBUFF 1, 2 a 3

    Stopthebuff je pomerne novým magazínom, ktorý som zaregistroval len nedávno a to hneď s tromi číslami naraz. Na žiadnom z nich nie je písaný rok vzniku, no súdiac podľa piecov uverejnených v prvom čísle, ktorých prevažná časť pochádza z roku 2008 to vyzerá tak, že práve 2008 bol tým rokom, ktorý dal vzniknúť pilotnému číslu tohto nemeckého magazínu.
Do rúk sa mi dostali všetky tri doteraz vydané čísla naraz a tak bude tento článok akýmsi predstavením tohto u nás neznámeho magazínu, pričom sa budem snažiť uviesť postrehy z každého čísla.

    Magazín má formát A4 orientovaný na ležato, teda formát, na aký sme zvyknutý s magazínov ako Stylefile, etc. O cover prvého čísla sa postaral fotograf Erich Ozkar Gorgias, rakúsky fotograf, ktorého snímky môžete poznať z coverov tak známych magazínov ako napríklad francúzsky Xplicit Grafx, v ktorom bol ostatne s týmto fotografom uverejnený aj rozhovor. Na prvej strane každého čísla nás vita editoriál, ktorý v skratke hovorí o obsahu toho ktorého čísla. Upozorňujem, že tento je písaný nemecky, no obsahovo nie je našťastie tak závažný, aby bol jazykovo menej zdatný čitateľ ochudobnený o nejaké závažné informácie. Nehovoriac o tom, že tak ako vo väčšine graffiti časákov aj v tomto ide prevažne o fotky. Tvorcovia sa prezentovanými fotkami snažia vyjť v ústrety všetkým a tak v každom z troch čísel nájdeme vyrovnaný pomer vlakov, legálu a ulice, resp. trate. Napriek tomu, že uvedené sídlo redakcie je v Mníchove, v každom čísle nájdeme značné množstvo vecí zo Stuttgartu. Tento fakt považujem  za vcelku zásadný, pretože mesto Stuttgart si svojím štýlom drží latku už dlhé roky veľmi vysoko. Dovolím si tvrdiť, že je to práve Stuttgart, respektíve fotky /či vlaky, trať, alebo legál/ z tohto mesta, ktoré robia tieto magazíny skutočne zaujímavými. V každom čísle nájdeme aj krátke interview, či foto špeciál. V tom treťom nájdete okrem iného napríklad aj vynikajúci špeciál so stuttgartskou crew HCCB, ktorý si určite zaslúži pozornosť.
Konkurencia magazínov /nemeckých obzvlášť/ je naozaj veľká a Stopthebuff magazín to ako ‘nováčik’ určite nemá ľahké, no vhľadom na už jeho tretie číslo a veľkú nemeckú /a vlastne celoeurópsku/ scénu sa mu zatiaľ darí, čo je určite dobrým signálom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *