SUBWAY ART

SUBWAY ART

Biblia skorých graffiti, mladý či starý, jednoducho ju musí mať každý graffiti umelec! Jedna z prvých kníh o graffiti vôbec! Vydaná vynikajúcim vydavateľstvom Thames & Hudson v neuveriteľnom roku 1984 (oči vás neklamú), novovytlačená v roku 2006.

Rýchle, tajomné, ilegálne. Rebelanstké, provokatívne, ctižiadostivé, konkurenčné. Práve takéto bolo v 80-tych rokoch nové ‘ľudové’ umenie Ameriky. Prameniac v rivalite medzi New York-skými teenager-skými gang-ami, čoskoro sa z ešte ‘nedopečených’ graffiti  stala vysoko sofistikovaná kaligrafia, ktorou v 80-tych rokoch doslova prekvitali miestne metro priestory spolu s vagónmi.

Dvaja talentovaní fotografi – Martha Cooper a Henry Chalfant – blízko spolupracovali so samotnými writermi a zdokumentovali pre nás v knihe SUBWAY ART každý aspekt tohto výnimočného urbanistického umenia. Dozvedáme sa o pôvode a histórií graffiti, spoznávame štýly a techniky, slovník, obyčaje a filozofiu umelcov. Posledná kapitola je venovaná práve graffiti opozícií v podobe nepriateľstva autorít, ktoré nevedia a asi nikdy nebudú vedieť oceniť graffiti ako kultúrny fenomén, ktorý fascinuje tak pre svoj sociálny, ako aj umelecký vźynam.

Kniha obsahuje práce všetkých graffiti smrťákov tých dôb (DONDI, BLADE, LEE, ZEPHYR, SEEN UA, DUSTER, Lady PINK a tak ďalej), vlastne takmer všetkých writerov, ktorí sa objavili v dokumente Style Wars. 239 kvalitných fotografií, ktoré stoja za to!

SUBWAY ART, v skorých 80-tych rokoch najkradnutejšia kniha anglických knižníc! Niečo na tom bude, hm?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *