TAPS MOZES – International Topsprayer

Jedno malé upozornenie na úvod: v tejto recenzií budete kritiku hľadať len márne. Kniha, ktorú sa vám dnes budeme snažiť predstaviť totiž nemá žiadne slabé stránky a ku každému výtlačku by mal predajca povinne pribaľovať plienky. Nie je to síce kniha pre každého, no s čistým svedomím môžem vyhlásiť, že je to najlepšia graffiti kniha za posledné roky, ak nie vôbec.

    Taps a Moses. Dvaja writeri, ktorých menám sa v súvislosti so súčasným trainwritingom vyhnete len ťažko. Títo notoricky známi nemci sa svojou neutíchajúcou aktivitou v ilegálnej scéne doma a v zahraničí dostali do povedomia už dávno a bolo len otázkou času kedy toto svoje pôsobenie zhrnú v solídnej publikácii. Ten čas prišiel a dnes už v rukách môžeme držať kvalitne spracovanú, 288 stranovú knihu s jednoduchým názvom TAPS MOZES s podtitulom International Topsprayer. Kniha obsahuje prierez tvorby od októbra 2007 po december 2010. Nenájdete v nej jedinú stenu, celý obsah tvoria čisto vlaky a metrá. Čo túto knihu robí zaujímavou a odlišnou, je prístup oboch writerov. Taps a Moses po vzájomnej výmene tagov v roku 2007 nasadili latku, o ktorej dosiahnutí môže vačsina len snívať a to nie len v aktivite (1000 vlakov za 1000 dní rozhodne nie je málo), ale aj v originalite, presnejšie povedané nápaditosti. Aj keď sú v tejto knihe stovky klasických panelov, to čo ju robí špeciálnou sú ďalšie desiatky piecov, pri ktorých vám zastáva rozum. A neostáva len pri nich. Veď koho by napadlo namaľovať fiktívne /a zamaľovať skutočné/ dvere na nemecký vlak s takou precíznosťou, že cestujúci mali problém rozoznať, ktoré dvere sú pravé a ktoré zas nie?
V knihe sú neskutočné kvantá wholecars, či end to endov, doplnené zaujímavými stories a článkami. Kvalita fotiek je taktiež v mnohých prípadoch nadštandardná a som rád, že sú ľudia, pre ktorých graffiti nekončí namaľovaným panelom, ale pri fotení používaju aj hlavu a oči…
    Pri tejto publikácii sú už z môjho pohľadu každé ďalšie reči zbytočné a tak sledujte priložené ukážky a rovno objednávajte:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *