XPLICIT GRAFX Issue 13

    Ďalší náklad solídnej dávky graffiti vo forme 13teho čísla známeho magazínu Xplicit Grafx ma zas a znova nenechalo na pochybách, kto má v celosvetovej produkcii a veľkej konkurencií magazínov navrch. Francúzsky Xplicit Grafx opäť dokázal dať pojmu graffiti magazín význam, ktorý mnohé magazíny stále hľadajú.
Už hlavné titulky na obálke časopisu sľubujú viac než príjemný zážitok. V jednom zo špeciálov dostal tentokrát priestor writer z východného bloku, varšavského writera Kuanta a.k.a. Siena. Okrem poľských vlakov, ktoré sa už viac nepýšia typickou oranžovou farbou, pre ktorú si vyslúžili kedysi pomenovanie ‘pomaranče’, ale farbou zelenou tu nájdeme aj úlovky z jeho ciest po Európe. Ďalší špeciál s metro teroristom známom po celom svete aj vďaka svojmu neustálemu cestovaniu, vás určite nenechá na pochybách, že ste siahli po tom správnom magazíne. Reč je o Banosovi, ktorého kolekcia fotiek prezentovaná na stránkach Xplicit Grafx je viac než impozantná. Okrem klasických destinácii sa tu mihnú aj tie exotickejšie, za všetky spomeniem aspon Mexico, alebo Chille.
Trochu z iného súdka je špeciál z kodaňským writerom Swetom, ktorého kolekcia sa skladá narozdiel od predošlých dvoch spomínaných pánov výlučne zo stien a to ako farebných, tak aj chrómov.
Posledný špeciál je venovaný New Yorskému writerovi Sentovi s výberom vecí z rokov dávno minulých, kedy metro systém mesta New York este nepoznal buff. V súvislosti s reklamou na ďalšej strane na samostatnú knihu o tomto writerovi z dielne On The Run je tento špeciál akousi upútavkou na túto publikáciu. V 13tom čísle tentokrát nenájdete žiadne interview, jednotlivé špeciály sú predstavené len krátkymi úvodnými textami, čo ale vôbec nevnímam ako negatívum, vzhľadom na väčší počet fotiek. Jednotlivé špeciály sú poprekladané klasickými časťami tohto magazínu, teda vlakmi, metrami  a stenami z celého sveta. Pochybovať nad kúpou tohto magazínu by bola určite veľká chyba!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *